Hur skapades världen och människorna? Vilka gemensamma drag finns det i många skapelsemyter och vad har dessa ur-berättelser för funktion? 

Olof och Rickard diskuterar bibliska, fornnordiska, afrikanska, nordamerikanska och aboriginska myter och hamnar i ett vimmel av gudar, symboler och fantastiska berättelser. 

Share | Download(Loading)