Trailer 12 - Filmslut

Hur ska en bra film sluta och vilka slut är de bästa?

Olof och Rickard diskuterar klimax och social återkoppling och listar sina favoriter.

Share | Download(Loading)